Affärsjuridik på riktigt

Rätt kompetens ∙ hög kvalitet ∙ stort engagemang

Förslag om stärkt skydd för visselblåsare ställer krav på 300 000 arbetsgivare

Moll Wendén sponsrar Årets Tekniker-pris

Utdrag ur belastningsregistret

Partnering i byggprojekt – en framgångssaga?

Moll Wendén advokatbyrå - internationell affärsjuridik

Vi erbjuder affärsjuridisk rådgivning. Som specialister på arbetsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, marknads- och immaterialrätt, företagsöverlåtelser och offentlig upphandling, hjälper vi allt från små nystartade företag till stora internationella koncerner.
Läs mer

Moll Wendén Årets Advokatbyrå 2014

I den sjunde upplagan av kvalitets- och branschstudien ”Årets Advokatbyrå” vinner Moll Wendén första pris i sin storleksklass. Läs mer

Står du inför personalneddragningar?

Vi hjälper många företag att identifiera risker och se möjliga lösningar inom ramen för lag och kollektivavtal. Fråga våra specialister. Kontakta oss

Har du frågor om etik och juridik?

Hur hanterar du höjda krav på affärsetik, riskhantering och regelefterlevnad? Rådfråga vår specialist Elisabeth André. Läs mer

Aktuellt

2015.04.22

Fusion mellan Sparbanken Syd och Frenninge Sparbank

Vid Sparbanken Syds årstämma den 21 april informerades bankens huvudmän om beslutet att införliva...

Läs mer
2015.04.21

Nya investerare till Malmöbolaget Flo som lanserar app i maj

Flo tar in sex miljoner kronor när fyra nya investerare nu går in i bolaget. Pengarna ska användas...

Läs mer
2015.04.15

Planer för våren

Här kommer lite hållpunkter från oss på Moll Wendén! Varmt välkommen att lyssna in på våra webbinars...

Läs mer