Affärsjuridik på riktigt

Rätt kompetens ∙ hög kvalitet ∙ stort engagemang

Förslag om stärkt skydd för visselblåsare ställer krav på 300 000 arbetsgivare

Moll Wendén sponsrar Årets Tekniker-pris

Utdrag ur belastningsregistret

Partnering i byggprojekt – en framgångssaga?

Moll Wendén advokatbyrå - internationell affärsjuridik

Vi erbjuder affärsjuridisk rådgivning. Som specialister på arbetsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, marknads- och immaterialrätt, företagsöverlåtelser och offentlig upphandling, hjälper vi allt från små nystartade företag till stora internationella koncerner.
Läs mer

 

 

 

 

 

Moll Wendén Årets Advokatbyrå 2014

I den sjunde upplagan av kvalitets- och branschstudien ”Årets Advokatbyrå” vinner Moll Wendén första pris i sin storleksklass. Läs mer

Står du inför personalneddragningar?

Vi hjälper många företag att identifiera risker och se möjliga lösningar inom ramen för lag och kollektivavtal. Fråga våra specialister. Kontakta oss

Har du frågor om etik och juridik?

Hur hanterar du höjda krav på affärsetik, riskhantering och regelefterlevnad? Rådfråga vår specialist Elisabeth André. Läs mer

Aktuellt

2015.09.02

Moll Wendén har företrätt Nederman vid förvärv av Filtac AB

Läs mer
2015.07.01

Moll Wendén biträder Veidekke i totalentreprenad om SEB:s nya kontorshus

Det avtal som slutits är ett samverkansavtal för att på totalentreprenad genomföra hela byggprojektet...

Läs mer
2015.06.26

Moll Wendén biträder Region Skåne i entreprenadprojekt om ny vårdbyggnad i Malmö

Region Skåne har upphandlat byggentreprenören Skanska Sverige AB för uppförande av ny vårdbyggnad...

Läs mer