Affärsjuridik på riktigt

Rätt kompetens ∙ hög kvalitet ∙ stort engagemang

Förslag om stärkt skydd för visselblåsare ställer krav på 300 000 arbetsgivare

Moll Wendén sponsrar Årets Tekniker-pris

Utdrag ur belastningsregistret

Partnering i byggprojekt – en framgångssaga?

Moll Wendén advokatbyrå - internationell affärsjuridik

Vi erbjuder affärsjuridisk rådgivning. Som specialister på arbetsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, marknads- och immaterialrätt, företagsöverlåtelser och offentlig upphandling, hjälper vi allt från små nystartade företag till stora internationella koncerner.
Läs mer

 

 

 

 

 

Moll Wendén Årets Advokatbyrå 2014

I den sjunde upplagan av kvalitets- och branschstudien ”Årets Advokatbyrå” vinner Moll Wendén första pris i sin storleksklass. Läs mer

Står du inför personalneddragningar?

Vi hjälper många företag att identifiera risker och se möjliga lösningar inom ramen för lag och kollektivavtal. Fråga våra specialister. Kontakta oss

Har du frågor om etik och juridik?

Hur hanterar du höjda krav på affärsetik, riskhantering och regelefterlevnad? Rådfråga vår specialist Elisabeth André. Läs mer

Aktuellt

2016.02.11

Briggen köper fastigheter i Lund

Stefan Wendén, Ulrica Dahlberg och Zara Hellmark från Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Briggen...

Läs mer
2016.02.10

Areco förvärvar Vinkeln 8 i Malmö

Thomas Moll, Advokat & Partner på Moll Wendén har biträtt Areco i förvärvet av tomträtten Vinkeln...

Läs mer
2016.01.29

Moll Wendén – Ännu en gång i toppskiktet bland landets advokatbyråer

​Moll Wendén tillhör toppskiktet och är av kunderna utsedd till en av de tre modernaste advokatbyråerna...

Läs mer