Affärsjuridik på riktigt

Rätt kompetens ∙ hög kvalitet ∙ stort engagemang

Förslag om stärkt skydd för visselblåsare ställer krav på 300 000 arbetsgivare

Moll Wendén sponsrar Årets Tekniker-pris

Utdrag ur belastningsregistret

Partnering i byggprojekt – en framgångssaga?

Moll Wendén advokatbyrå - internationell affärsjuridik

Vi erbjuder affärsjuridisk rådgivning. Som specialister på arbetsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, marknads- och immaterialrätt, företagsöverlåtelser och offentlig upphandling, hjälper vi allt från små nystartade företag till stora internationella koncerner.
Läs mer

HR Nordic i Malmö 27 mars 2015

2015.03.27
Det är dags för ett nytt seminarium i nätverket HR Nordic. Denna gång är temat utstationering av arbetstagare. Utstationering...
Läs mer

Se alla kommande aktiviteter

Moll Wendén Årets Advokatbyrå 2014

I den sjunde upplagan av kvalitets- och branschstudien ”Årets Advokatbyrå” vinner Moll Wendén första pris i sin storleksklass. Läs mer

Står du inför personalneddragningar?

Vi hjälper många företag att identifiera risker och se möjliga lösningar inom ramen för lag och kollektivavtal. Fråga våra specialister. Kontakta oss

Har du frågor om etik och juridik?

Hur hanterar du höjda krav på affärsetik, riskhantering och regelefterlevnad? Rådfråga vår specialist Elisabeth André. Läs mer

Aktuellt

2015.02.26

Webbinar Arbetsrätt 5 mars 2015 - Tema: Illojal konkurrens

Läs mer
2015.02.23

Artikel: Utdrag ur belastningsregistret

En ny statlig utredning föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare och rekryterare att...

Läs mer
2015.02.12

Moll Wendén Årets Advokatbyrå 2014

I den sjunde upplagan av kvalitets- och branschstudien ”Årets Advokatbyrå” vinner Moll Wendén...

Läs mer

	

ARTIKLAR

Utdrag ur belastningsregistret 
Moll Wendén för Sydsvenskt Näringsliv 

Förslag om stärkt skydd för visselblåsare ställer krav på 300 000 arbetsgivare 
Moll Wendén för Offentliga affärer

Partnering i byggprojekt – en framgångssaga?
Moll Wendén för Offentliga affärer

Illusionen om det korruptions-fria landet – om dold korruption. 
Moll Wendén för Offentliga affärer

Digitala medier - tjugohundratalets väderkvarnar?
Moll Wendén för Karnov Group.