Affärsjuridik på riktigt

Rätt kompetens ∙ hög kvalitet ∙ stort engagemang

Partnering i byggprojekt – en framgångssaga?

Moll Wendén sponsrar Årets Tekniker-pris

Moll Wendén advokatbyrå - internationell affärsjuridik

Vi erbjuder affärsjuridisk rådgivning. Som specialister på arbetsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, marknads- och immaterialrätt, företagsöverlåtelser och offentlig upphandling, hjälper vi allt från små nystartade företag till stora internationella koncerner.
Läs mer

Ska du köpa eller sälja företag?

Att ge juridisk rådgivning vid företagsöverlåtelser är en del av vår kärnverksamhet. Vi företräder såväl köpare som säljare. Läs mer

Står du inför personalneddragningar?

Vi hjälper många företag att identifiera risker och se möjliga lösningar inom ramen för lag och kollektivavtal. Fråga våra specialister. Kontakta oss

Har du frågor om etik och juridik?

Hur hanterar du höjda krav på affärsetik, riskhantering och regelefterlevnad? Rådfråga vår specialist Elisabeth André. Läs mer

Aktuellt

2014.03.27

Ny investering i Orbital Systems

Orbital Systems på Minc i Malmö tar in ytterligare sju miljoner kronor från Skype-grundaren Niklas...

Läs mer
2014.03.11

Generact Negotiation Program hos Moll Wendén under våren

Moll Wendén Advokatbyrå har ett samarbete med konsult- och utbildningsföretaget Generact och står...

Läs mer
2014.02.11

Wihlborgs emitterar säkerställt obligationslån

Wihlborgs Fastigheter emitterar ett seniort garanterat obligationslån om initialt 300 miljoner kronor...

Läs mer

	

ARTIKLAR

Partnering i byggprojekt – en framgångssaga?
Moll Wendén för Offentliga affärer

Illusionen om det korruptions-fria landet – om dold korruption. 
Moll Wendén för Offentliga affärer

Digitala medier - tjugohundratalets väderkvarnar?
Moll Wendén för Karnov Group.