UTBILDA DIG MED OSS!

Vi anlitas ofta som föreläsare i olika sammanhang. Dessutom delar vi med oss av våra specialistkunskaper genom olika utbildningar. Alltid med dagsaktuellt innehåll så att du kan agera med större säkerhet och göra bästa resultat i din dagliga verksamhet.

Vi erbjuder utbildning av olika slag både för företag och studenter.

Utbildningar för företag

Utbildning för studenter

Några kommentarer från våra deltagare i Entreprenadjuridikkursen