– HR Nordic bjuder in till ett arbetsrättsligt seminarium i Malmö den 4 maj 2018

Begreppet ”Social dumping” användas ofta i medierna och bland politiker. Men vad betyder begreppet och hur ska arbetsgivaren agera på en arbetsmarknad där kontroll av löne- och anställningsvillkor har ökat och kraven på compliance ligger i fokus för nationella lagstiftare och i EU?

Anmäl dig nu

 

På seminariet den 4 maj 2018 tittar vi på hur social dumpning tolkas i ett nordiskt perspektiv. Våra experter från Danmark, Norge och Sverige berättar om sina erfarenheter och hur företag i Norden ska förhålla sig till:

  • In- och utstationering av arbetskraft i Norden
  • Minimilöner och kollektivavtal i Danmark, Norge och Sverige
  • De kommande ändringarna i utstationeringsdirektivet och dess konsekvenser, inklusive förkortade bokslutsperioder och lika löneregler

På seminariet kommer vi också att beröra utvecklingen av svenska skatteregler i förhållande till det ekonomiska arbetsgivarbegreppet, eftersom den svenska praxisen förändras väsentligt inom detta område.

Vi ser fram emot att träffa dig på vårt evenemang och vi hoppas att dagen kommer att erbjuda många intressanta arbetsrättsliga och skattediskussioner.

Praktisk information
Tema: Social dumpning i ett nordiskt perspektiv
Datum och tid: 13:00-15:00 i Malmö.
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, malmö (OBS – Köpenhamn inställt)
Anmälan kvävs – OBS – begränsat antal platser
Pris: Evenemanget är gratis

OM HR Nordic
HR Nordic är för dig som arbetar med nordiska HR-frågor. Vår ambition är att erbjuda seminarier med olika teman från ett nordiskt perspektiv för att sprida kunskap och erfarenhet mellan länder. HR Nordic evenemang hålls i Köpenhamn och Malmö. Våra föredragshållare från Moll Wenden Advokatbyrå i Malmö och PwC i Köpenhamn, Malmö och Oslo är experter på HR juridik, socialförsäkring, migrationsfrågor och skatt.

Anmäl dig nu

 

Ebba och Cecilia

Ebba Walberg Snygg från Moll Wendén och Cecilia Arrhenius från PwC är dina föreläsare på HR Nordic i Malmö