VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Bra affärer bygger på samarbeten och för oss är det viktigt att vara med där det händer. Att umgås i olika konstellationer är utvecklande för alla – för dig som vår kund och affärspartner, för oss som byrå och för våra medarbetare.

Därför har vi flera väletablerade samarbeten inom olika discipliner och ingår i flera, både nationella och internationella nätverk.

 

Malmö Startups logo

http://www.malmostartups.com/

MALMÖ STARTUPS

Skåne har en stark startupscen där flera olika organisationer samverkar. Tillsammans skapar lokala entreprenörer, inkubatorer, kluster, events och meet-ups en kraftfull helhet som hjälper startups och communityn att utvecklas och växa. Detta är vi på Moll Wendén självklart en del av.

 

1384765393
http://investinskane.com/

INVEST IN SKÅNE

Moll Wendén samarbetar med Invest in Skåne genom att erbjuda råd och kvalificerade affärsjuridiska tjänster till företag som vill etablera sig i Sverige. Det gäller både företag som etablerar sig här via förvärv av existerande svensk verksamhet och de som startar upp en helt ny enhet. Den initiala rådgivningen är dessutom kostnadsfri.

Invest in Skåne är en del av marknadskoncernen Business Region Skåne som ägs av Region Skåne (85%) och Skånes kommuner (15%). Invest in Skåne har till uppdrag att attrahera utländska investeringar till regionen samt att främja export och internationalisering för skånska bolag. Målet är att stärka skånskt näringsliv och skånska företags konkurrenskraft i världen.

1384514483
http://www.weibull.se/

LARS WEIBULL

Moll Wendén har sedan lång tid ett mycket djupgående samarbete med Lars Weibull och ansvar för de affärsjuridiska aspekterna i de transaktioner Lars Weibull genomför. Förvärv och fusioner är ett område som kräver specialistkunskaper och här formar Lars Weibull och Moll Wendén gemensamt en mycket erfaren och professionell duo som ger kunderna den trygghet de behöver under förloppet.

Lars Weibull AB är erfaren företagsmäklare och arbetar med att skapa affärsrelationer mellan företag. Lars Weibull driver och ansvarar för försäljningsprocessen vid medelstora företagstransaktioner och har de senaste åren genomfört över 150 företagsaffärer. Lars Weibull AB har kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg.

 

1384765794

http://www.medeon.se/

MEDEON

Moll Wendén är nätverkspartner till Medeon, och genom vårt samarbete erbjuder vi små och stora företag på Medeon råd och hjälp kring kvalificerade juridiska frågor. Den initiala rådgivningen är dessutom kostnadsfri.

Vi har samarbetat sedan slutet av 1990-talet, och idag har vi ett tiotal kunder bland Medeonföretagen, varav flera relationer är mångåriga.

Medeon Science Park är en forskningspark för bolag inom life science. Fokus ligger på kunskapsintensiva företag inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård.

 

1384520209
http://www.rapidus.se/

RAPIDUS

Moll Wendén är Rapidus samarbetspartner och står som värd vid ett antal frukostmöten och efter-jobbet-träffar varje år, då Rapidus arrangerar möten och intervjuar tunga näringslivspersonligheter i Moll Wendéns lokaler. Rapidusmötena är öppna för deras abonnenter och som samarbetspartner bjuder vi in våra kunder.

Rapidus är en högkvalitativ nyhetstjänst som bevakar de starka tillväxtbranscherna i Skåne och på Själland, med tonvikt på Köpenhamn och Malmö/Lund-området. Innehållet är snabba, mycket kortfattade e-postnyheter av helt exklusiv karaktär.

 

EFL

http://www.efl.se/foretagsnatverk/

EFL (Executive Foundation Lund)

EFL (Executive Foundation Lund) är ett aktivt företagsnätverk med fokus på utveckling, kompetensutveckling, nytänkande och inspiration!

 

SGLCC

https://www.sglcc.se/

SGLCC – den skandinaviska HBT-handelskammaren

SGLCC är en plattform för möten och affärsutveckling för HBT-ägda företag, övrigt näringsliv och multinationella företag.

 

Sydsvenska handelskammaren logo

http://handelskammaren.com/

Sydsvenska Handelskammaren

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. De påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem och stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. I nätverk och på deras många möten sammanförs företag och får nya kontakter.

 

Vi sponsrar

August no stress cafe

AUGUST NO STRESS SURF CAFÈ

Var skall du äta din lunch idag? Om du befinner dig i Malmö kanske prova på August No Stress Surf Café?Caféet som är fyllt av skön stämning, mycket kärlek och ett tydligt surftema, erbjuder August och andra personer med funktionsnedsättningar en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi på Moll Wendén är stolta sponsorer.

http://www.augustsurfcafe.se/

Årets tekniker 2018
http://www.aretstekniker.se/

PRISET ÅRETS TEKNIKER

Teknik är det mänskligaste som finns. För att visa just detta har Handelskammaren, i samarbete med Moll Wendén och nio andra företag, instiftat priset Årets Tekniker.

Priset delas ut till en tekniker som genom sitt arbete bidrar till samhällets utveckling samtidigt som hon/han inspirerar framtidens tekniker. Det kan t.ex. vara genom att skapa en bättre miljö, fler jobb, ökad livskvalitet eller en revolutionerande uppfinning. Att bidra till samhällets utveckling ligger helt i linje med Moll Wendéns affärsidé där vi med rätt juridik vill skapa bästa förutsättningar för våra kunder att göra bra affärer.

 

Nolla utanförskapet

https://www.nollautanforskapet.nu/

NU: Nolla utanförskapet

Vi på Moll Wendén bryr oss. Därför har vi i samarbete med ”NU: Nolla Utanförskapet” beslutat att erbjuda läxverkstad till elever i Malmö som ska starta årskurs 9 och gymnasiet till hösten. NU: Nolla Utanförskapet satsar på samlad och effektiv integration. Deras vision är att alla ungdomar ska bli sedda, hörda och få verktygen för att komma in i samhället och arbetslivet. Läxverkstäderna riktar sig till elever som bor i utsatta områden eller som kommer från en utsatt hemmiljö. Syftet med läxverkstäderna är dubbelt. Elevernas kunskaper ökar och ungdomarna får på ett naturligt sätt inspiration till vidareutbildning och arbetsrelaterade kontakter samtidigt som företagen får direktkontakt med potentiell arbetskraft.