21 maj 2019

Får man klaga när någon annan betalar?

Högsta domstolen (HD) prövade under 2018 ifall en klagande part som har del i en skuld med solidariskt betalningsansvar saknar klagointresse i en situation där medparten redan har betalat skulden. Avgörandet är av intresse då det belyser en tidigare obesvarad fråga om vilken betydelse klagandens möjliga regressansvar har för dennes klagointresse. Bakgrund En byggentreprenör hade […]

Läs mer

Moll Wendén Advokatbyrå

Vi är specialister på affärsjuridik. Men vi har också ett alldeles eget sätt att arbeta i team med precis rätt kompetensmix för att lösa det specifika uppdraget. På det här sättet skapar vi den för kunden affärsmässigt bästa lösningen – med största möjliga effektivitet.

Vi kallar det Business Law Excellence.
22 mars 2019

10 tips vid företagsförvärv.

21 mars 2019

Liten förvärvsjuridisk ordlista.

14 mars 2019

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech förvärvar Encitech Connectors AB.

11 mars 2019

Avgifter kan enligt ny lag utgå vid överträdelser av Geoblockeringsförordningen.

Fler nyheter
Emil Andersson
Jur kand
Stäng
Elisabeth André
Advokat / Partner
Stäng
Lina Andréasson
Jur kand
Stäng
Ulrica Dahlberg
Advokat
Stäng
Jenny Forsberg
Biträdande jurist
Stäng
Zara Hellmark
Advokat
Stäng
Johan Håkansson
Advokat / Partner
Stäng
Mikael Karlsson
Advokat / Partner
Stäng
David Klose
Advokat / Partner
Stäng
Caroline Knutsson
Trainee
Stäng
Noah Köllerstedt
Trainee
Stäng
Jenny Leander
Sekreterare
Stäng
Eric Lindgren
Jur kand
Stäng
Sara Lindh
Advokat
Stäng
Sanna Nilsson Niwhede
Jur kand
Stäng
Christer Nylander
Jur kand
Stäng
Thomas Ogard
Advokat / Partner
Stäng
Catharina Piper
Advokat/Partner
Stäng
Stephanie Stensson
Advokat
Stäng
Gustaf Strand
Jur kand
Stäng
Henric Stråth
Advokat
Stäng
Louise Strömberg
Advokat
Stäng
Ebba Walberg Snygg
Advokat / Partner
Stäng
Eva Walther Norsell
Sekreterare
Stäng
Anna Weise
Jur kand
Stäng
Else Welinder
Jur kand
Stäng
Stefan Wendén
Advokat / Partner - Managing Partner
Stäng
Emma Zetterholm
Event- och marknadskoordinator
Stäng