Dimen Hoshiar

Biträdande jurist

Jag har arbetat på Moll Wendén Advokatbyrå sedan September 2019. Tidigare har jag arbetat på Centrala studiestödsnämnden (CSN) som studiestödsutredare för utlandsstudier främst till Storbritannien och USA. Jag har även praktiserat på Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Mina huvudsakliga arbetsområden omfattar främst företagsöverlåtelser och investeringar, samt bolagsrätt i övrigt.

Karriär

2019 Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå
2019 Studiestödsutredare/handläggare, CSN
2018 Studiestödsutredare/handläggare, CSN
2017 Praktikant, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2019.

Utbytestermin på University of Sheffield, School of Law, England 2018.

Språk

Svenska, engelska, kurdiska och grundläggande kunskap i tyska.

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av Tojos Plast Aktiebolag

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av TrollDentals produktportfölj