Else Welinder

Biträdande jurist

Jag började arbeta som biträdande jurist här på Moll Wendén direkt efter min juristexamen i januari 2019. Under utbildningen inriktade jag mig på bland immaterialrätt och yttrande- och informationsrätt, men även migrationsrätt.

Karriär

2019 –            Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå, Malmö

2015-2018     Juridisk rådgivare, Hyresgästföreningen, Uppsala

2018                Praktik, Sveriges ambassad i Tel Aviv, Israel

Utbildning

Juristexamen, Uppsala universitet 2019

Retorik, Uppsala universitet 2013

Freds- och konfliktvetenskap, Lunds universitet 2013

Språk

Svenska & Engelska