Emil Andersson

Biträdande jurist

Kontaktuppgifter

- - Tjänstledig - -

Karriär
2018 –             Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå
2017                 Sommarnotarie, Advokatfirman Lindahl
2012 – 2018   Sparbanken Skåne

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2018
Civilekonomexamen, Lunds universitet, 2012
The Hong Kong University of Science and Technology, 2011

Språk

Svenska & engelska

Nordic Waterproofing förvärvar Veg Tech AB