Erica Stålbom

Biträdande jurist

Specialistkompetens

Kommersiell social- och förvaltningsrätt
Offentlig upphandling
Kommersiell avtalsrätt

Jag arbetar som biträdande jurist på Moll Wendén sedan februari 2020. Dessförinnan har jag genomfört tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt. Jag har tidigare även genomfört studier såväl i Sverige som utomlands, inom främst språk, filosofi, samt samhällsvetenskap.
Mina huvudsakliga arbetsområden är kommersiell social- och förvaltningsrätt, offentlig upphandling samt kommersiell avtalsrätt.

Karriär
2020 Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå
2018-2020 Notarie, Malmö tingsrätt

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2017

Språk

Svenska & Engelska