Jenny Leander

Sekreterare

Karriär
2009 –             Moll Wendén Advokatbyrå
2006 – 2009  Hamilton Advokatbyrå
1998 – 2006   Inter IKEA Systems S.A.
1997 – 1998    Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
1995 – 1997    Enator

Utbildning

Treårigt ekonomiskt program, Hvitfeldska gymnasiet

Språk

Svenska & engelska