Johan Håkansson

Advokat / Partner

Specialistkompetens

Bygg & Fastighet
Tvistelösning

Advokat/Partner

Jag är specialiserad på entreprenad- och konsulträtt. Jag har mångårig erfarenhet av att företräda och ge juridisk rådgivning till såväl mindre lokala byggfirmor som större entreprenad- och konsultbolag samt offentliga beställare.
Jag har även omfattande erfarenhet av att vara juridiskt ombud vid affärstvister inom entreprenad- och konsulträtt.
Jag blir ofta anlitad att hålla seminarier och utbildningsprogram med fokus på standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Karriär
2014 –            Moll Wendén Advokatbyrå
2011 – 2014  Biträdande jurist, Lindahl Advokatbyrå
2009 – 2011  Notarie, Malmö tingsrätt

Medlemskap 
Sveriges Advokatsamfund

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2009
Suffolk Law School, internationell handelsrätt, Boston, USA 2007–2008

Språk

Svenska & engelska

Spårvagnsdepån i Lund är klar – En milstolpe i stadens kollektivtrafik

Almedalen 2019

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt vindkraftsprojekt

Nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk

Ny som delägare

Nytt lagförslag om entreprenörsansvar

Åtagande vid syn

AB 04/ABT 06 och kostnadsändringar

Nya upphandlingslagar

AB 04/ABT 06 och timpris