John Lundberg

Biträdande jurist

Specialistkompetens

Arbetsrätt

Tvistelösning

 

Jag började på Moll Wendén Advokatbyrå i mars 2020 efter min examen från juristprogrammet. Dessförinnan har jag varit studentmedarbetare och gjort praktik vid andra advokatbyråer.

På Moll Wendén arbetar jag i arbetsrättsgruppen. Arbetsrätten är ett intressant rättsområde eftersom den i Sverige präglas av arbetsmarknadens parter, samtidigt som europeiseringen och den ökade rörligheten mellan länder starkt påverkat dess utveckling.

 

Karriär

2019 Uppsatspraktik på Synch Advokat

2018 & 2019 Studentmedarbetare samt sommarnotarie på Advokatfirman Southlaw

 

Utbildning

Juristprogrammet, Lunds universitet VT 2015-HT 2019

Juridikstudier vid Leidens universitet, Nederländerna HT 2018

Statsvetenskap, Lunds universitet VT 2013

 

 

Språk

Svenska, engelska och danska