John Lundberg

Biträdande jurist

Specialistkompetens

Arbetsrätt

Tvistelösning

 

Jag började på Moll Wendén Advokatbyrå i mars 2020. På Moll Wendén arbetar jag i arbetsrättsgruppen. Arbetsrätten är ett intressant rättsområde eftersom den i Sverige präglas av arbetsmarknadens parter, samtidigt som europeiseringen och den ökade rörligheten mellan länder starkt påverkat dess utveckling.

 

Karriär

2019 Synch Advokat

2018 – 2019 Advokatfirman Southlaw

 

Utbildning

Juristprogrammet, Lunds universitet

Juridikstudier vid Leidens universitet, Nederländerna

Statsvetenskap, Lunds universitet

 

 

Språk

Svenska, engelska och danska