Lina Andréasson

Jur kand

Specialistkompetens

Anställda & Bemanning

Jag började arbeta som biträdande jurist på Moll Wendén efter min juristexamen i januari 2016. Under mina år på Moll Wendén har jag framförallt specialiserat mig inom områdena arbetsrätt och kommersiella avtal. Jag assisterar även företag vid företagsöverlåtelser.

Inom arbetsrätten upprättar och granskar jag bland annat anställningsavtal, bistår företag vid uppsägningar, verksamhetsövergångar och omorganisationer, förhandlar med fackföreningar, m.m.

På området kommersiella avtal hjälper jag framförallt företag att förhandla fram villkoren för, upprätta och granska avtal med samarbetspartners, leverantörer, distributörer, konsulter etc.

Karriär

2016 –        Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2016

Språk

Svenska & engelska

ICT Group N.V. har förvärvat Additude AB

Nordic Waterproofing förvärvar Veg Tech AB