Lina Andréasson

Jur kand

Specialistkompetens

Anställda & Bemanning

Jur kand / Biträdande jurist

Jag började arbeta som biträdande jurist på Moll Wendén efter min juristexamen i januari 2016. Under mina studier inriktade jag mig på arbetsrätt, bolagsrätt och skatterätt. På Moll Wendén arbetar jag framförallt med arbetsrättsliga frågor så som anställningsavtal, bemanning, verksamhetsövergångar och uppsägningar. Jag arbetar även med allmän affärsjuridik.

Karriär

2016 –        Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2016

Språk

Svenska & engelska

ICT Group N.V. har förvärvat Additude AB

Nordic Waterproofing förvärvar Veg Tech AB