Lina Andréasson

Advokat

Specialistkompetens

Anställda & Bemanning

Jag började arbeta som jurist på Moll Wendén efter min juristexamen i januari 2016. Under mina år på Moll Wendén har jag framförallt specialiserat mig inom områdena arbetsrätt och kommersiella avtal. Jag assisterar även företag vid företagsöverlåtelser.

Inom arbetsrätten upprättar och granskar jag bland annat anställningsavtal, bistår företag vid uppsägningar, verksamhetsövergångar och omorganisationer, förhandlar med fackföreningar, m.m.

På området kommersiella avtal hjälper jag framförallt företag att förhandla fram villkoren för, upprätta och granska avtal med samarbetspartners, leverantörer, distributörer, konsulter etc.

Karriär

2019 –                Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå

2016 – 2019      Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2016

Språk

Svenska & engelska

Lindab förvärvar EKOVENT Aktiebolag

Lindab förvärvar Crenna Plåt Aktiebolag

Temperaturmätning för att hindra smitta? Tänk på detta!

MKB Fastighets AB förvärvar en större fastighet i Ellstorp

Sysco AS förvärvar majoritetspost i Upsala Systemkonsult, UPSYS AB

Kundskydds- och rekryteringsklausuler

Sveriges yngsta advokat

ICT Group N.V. har förvärvat Additude AB

Nordic Waterproofing förvärvar Veg Tech AB