Louise Strömberg

Advokat

Specialistkompetens

Anställda & Bemanning

Jag har arbetat på Moll Wendén Advokatbyrå sedan november 2016. Dessförinnan arbetade jag flera år på annan advokatbyrå. Jag ingår i advokatbyråns arbetsgrupp Anställda & Bemanning och arbetar därmed huvudsakligen med arbetsrätt. Jag har varit medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2015. På universitetet studerade jag juridik med förmögenhetsrättslig profil och läste fördjupningskurser såsom Kommersiell avtalsrätt och Aktiebolagsrätt.

Karriär

2016 –           Moll Wendén Advokatbyrå

2011 – 2016  Advokatfirman Schumacher & Co

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2015

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2011

Nationalekonomi, Lunds universitet, 2009

Språk

Svenska & engelska

Första läxhjälpstillfället med NU:

Rehabiliteringsplan