Noah Köllerstedt

Biträdande jurist

Jag började arbeta på Moll Wendén direkt efter min juristexamen i april 2019. Dessförinnan har jag arbetat som utredare på statlig förvaltningsmyndighet. Mina arbetsområden omfattar i huvudsak bolagsrätt samt överlåtelser av privata och publika bolag.

Karriär

2019 – Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

2018 – Juristpraktikant, Advokatfirman Fria Advokater

2016-2018 – Utredare, Transportstyrelsen

Utbildning

Juristexamen, Örebro universitet, 2019

Språk

Svenska och engelska

Speximo AB förvärvas av IFF Lucas Meyer Cosmetics