Zara Hellmark

Advokat, (föräldraledig)

Specialistkompetens

Tvistelösning
Bygg & Fastighet

Jag har specialiserat mig på entreprenad- och fastighetsrätten och bistår gärna klienter med juridisk rådgivning i alla skeden av deras projekt. Jag har stor erfarenhet av att i projektets tidiga skede upprätta och förhandla avtal samt granska förfrågningsunderlag, men lägger även en stor del av min arbetstid på att besvara och hantera rättsliga frågeställningar som dyker upp under projektets gång, ofta med fokus på standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09. Jag hanterar även krav och tvister och agerar ombud både inför och utanför domstol.

Karriär
2015 –            Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå
2013 – 2014  Notarie, Malmö tingsrätt
2011 – 2012  Senior Processing Officer, Swetsar Services Ltd., Cypern

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Svefek (Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt)
SYF (Förening för yngre jurister i Södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning)

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2011
Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederländerna, 2010

Språk

Svenska & engelska

Besiktning

Briggen säljer tre fastigheter

SEB:s nya kontorshus