Välkommen till webinariet ”Den nya dataskyddsförordningen och hanteringen av personuppgifter”

Datum och tid: Fredagen den 20 oktober kl. 09:00-10:00
Föreläsare: Jenny Forsberg, biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå
Plats: Webben (via Skype)

Tror du och ditt företag också att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) bara är en fråga för IT-avdelningen? Fel. GDPR är så mycket mer än att bara upprätta ett nytt IT-system. Detta då den mänskliga faktorn i implementeringen och efterlevnaden av GDPR är påtaglig. Det är därför viktigt att alla på företaget –  tillsammans med IT-avdelningen – tar ett gemensamt ansvar för frågor gällande GDPR.

Alla företag kommer att påverkas av GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR innebär ett större ansvar och fler skyldigheter för hur företag hanterar exempelvis era anställdas, kunders och leverantörers personuppgifter. Men vad innebär egentligen GDPR?

Webinariet kommer att ge dig som deltagare en grundläggande kunskap i GDPR och de förändringar som kommer att påverka dig och din verksamhet i praktiken, såsom striktare krav på information till individen, säkerhet och striktare reglering av samtycke.

Under webinariet går Jenny Forsberg igenom GDPR från ett praktiskt perspektiv, de förändringar som du bör ha koll på och de åtgärder du bör vidta för att försäkra dig om att du uppfyller de nya kraven och inte drabbas av höga sanktionsavgifter.

 

Vår föreläsare Jenny Forsberg är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå och är specialiserad på frågor avseende personuppgiftshantering. Jenny Forsberg har erfarenhet som projektledare i implementeringsprojekt av GDPR samt håller kontinuerligt föreläsningar på området för företag, ledningsgrupper och myndigheter.

Som din affärspartner i juridiska frågor vill vi löpande informera dig om aktuella händelser – vad som gäller i olika situationer och vad nya lagar och rättsfall säger. Som klient hos oss är du välkommen att delta i våra webinarier.

Anmäl dig här

Välkomna!