HR NORDIC – Vi sammenligner og analyserer nordiske HR-spørgsmål

Velkommen til seminar om virksomhedsoverdragelse på tværs af de nordiske landegrænser den 18. januar 2016!HR_NORDIC_foto

Virksomhedsoverdragelse på tværs af landegrænser er mere aktuelt end nogensinde. Når virksomheder sammenlægges i flere lande og medarbejderenes stilling flyttes til et andet land opstår en lang række komplekse spørgsmål om virksomhedens forpligtelser overfor medarbejderne: Hvilket lands ret regulerer virksomhedsoverdragelsen? Hvordan er medarbejderne beskyttet, og hvilke rettigheder har de? Hvilke konsekvenser får overdragelsen for medarbejdernes skattemæssige situation, og bliver de omfattet af et andet lands regler om social sikring?

I løbet af formiddagen, gennemgår vi de svenske, norske og danske regler om virksomhedsoverdragelse ud fra et komparativt perspektiv og vurderer, hvilke konsekvenser en overdragelse har, bl.a. i relation til løn- og ansættelsesvilkår. Vi inddrager også perspektiver på de skatteretlige og social sikringsmæssige konsekvenser for medarbejderne og virksomheden.

Vi tager udgangspunkt i sager fra den virkelige verden og sammenligner ligheder og forskelle mellem de nordiske lande.

Tid og sted
Dato: 18. januar 2016
Tid: Kl. 08.30-12.00
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark
Tilmelding: Nina Hjort Ernst, nhj@pwc.dk og skriv ”HR Nordic” som emne. Sidste tilmeldingsfrist er den 14. januar 2016.
Tilmelding er bindende.

Agenda
Kl. 08.30 – 09.00 Morgenmad
Kl. 09.00 – 12.00 Virksomhedsoverdragelse på tværs af de nordiske landegrænser. Fremlæggelse og case.
Foredragsholdere: Ebba Walberg Snygg
(Moll Wendén Sverige), Jeanette Vallat (PwC Danmark), Pål Jæger-Pedersen (PwC Norge).
Seminaret er gratis.

Kort om HR NORDIC

HR Nordic er for dig, som arbejder med nordiske HR-spørgsmål. Vores ambition er at tilbyde seminarer med forskellige temaer ud fra et nordisk perspektiv med henblik på at udbrede viden og erfaring landene imellem. HR Nordic holdes i København og Malmø, og vores foredragsholdere er eksperter inden for HR-jura og skat fra Moll Wendén Advokatbyrå, PwC i København og Malmø.

MW_gammal_logga
HR_NORDIC_foto_2