OBS – Anmälningen är nu stängd då kursen är fullbokad.

Nu kan du anmäla dig till höstens upplaga av kursen som kommer att ge dig goda kunskaper
om grundbultarna i det entreprenadrättsliga regelverket – standardavtalen AB 04 och ABT 06
– men självklart också om hur reglerna tillämpas i praktiken. Kursen behandlar de centrala
bestämmelserna i standardavtalen och belyser, utifrån ett juridiskt perspektiv,
de vanligaste omdiskuterade frågorna mellan utförare och beställare, t.ex.

  • Har entreprenören rätt till ersättning utöver kontraktssumman?
  • Har kommunikationen mellan parterna skett på ett korrekt sätt?
  • Har beställaren rätt att innehålla betalning?
  • Har beställaren rätt till förseningsvite?
  • Vilket ansvar har entreprenören för fel eller uppkommen skada i entreprenaden?
  • Vilken betydelse har en besiktning?

Utbildning i ämnet är en god investering för er verksamhet eftersom kunskaper i entreprenadjuridik
har visat sig i många fall vara avgörande för att man ska uppnå, och förhoppningsvis överträffa, det
förväntade ekonomiska resultatet av ett projekt. Genom praktikfall hämtade från verkligheten får du
kunskaper som gör dig säkrare och mer förberedd inför nästa entreprenadprojekt du ställs inför.

Till vem riktar sig kursen?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med entreprenadprojekt, som t.ex. byggherre, fastighetsägare,
fastighetsförvaltare, entreprenör, underentreprenör, konsult, projektledare eller ombud.

Kursledare
Kursen leds av Advokaterna Elisabeth André & Johan Håkansson som är specialiserade inom entreprenad-
och konsulträtt.

Elisabeth har nära 20 års erfarenhet som bolagsjurist på Skanska- och Trelleborgkoncernerna och arbetar
i dag med affärsjuridisk rådgivning med fokus på projektutveckling och entreprenadrätt. Även Elisabeth
är en van föreläsare inom entreprenadrätt men också konsulträtt, offentlig upphandling samt policy- och
compliancefrågor.

Johan har stor erfarenhet av entreprenadrättslig rådgivning till både mindre byggbolag
men även till några av Nordens största byggkoncerner. Johan håller löpande företagsanpassade utbildningar
i entreprenad- och konsulträtt.

Datum: Torsdagen den 27/9 kl 09:00-16:30

Pris: 3800 kr, exkl. moms. Lunch, fika och kursmaterial ingår.

Anmälan och betalning

Du anmäler dig genom att fylla i vårt anmälningsformulär senast den 24:e september. 

Observera att antalet platser är begränsat och att kursen kan komma att bli fullbokad.  Kursavgift faktureras i efterhand.

OBS – Anmälningen är nu stängd då kursen är fullbokad.