LMI_Logo-NoWords [Converted]

Frukostseminarium den 18 februari kl 08:00 – 09:30

Välkommen till ett matnyttigt och praktiskt inriktat seminarium om Partneringprojektens utmaningar.

Nya metoder i syfte att effektivisera, jobba smartare, snabbare och billigare smyger sig in i alla branscher, även i den traditionsbundna byggbranschen. Partnering är en modernare samarbetsform där ledord som förtroende och förståelse ska öka samverkan parterna emellan. I ett partneringprojekt frångår man sina traditionella roller och arbetsmetoder, bildar en gemensam organisation, med gemensam ekonomi och gemensamma mål. Men har denna moderna samarbetsform effektiviserat byggprojekten och resulterat i färre konflikter och nöjdare beställare? partner_bygg_frilagt

För vem?

Seminariet riktar sig mot beställare och entreprenörer inom bygg-, installations- och anläggningsindustrin.

Praktisk information

Tid: Kaffe och frukost serveras från 8.00. Seminariet hålls mellan 08.30 – 09.30.

Föreläsare: Elisabeth André och Johan Håkansson (Moll Wendén Advokatbyrå) samt Britt-Marie Grafström (LMI, ledareutvecklare)

Plats: MOLL WENDÉN Advokatbyrå, Stortorget 8, MALMÖ (Lejonetpassagen)

Anmälan: Sker via e-post till jenny.leander@mollwenden.se senast den 12 februari. Vänligen skriv “Partnering” i ämnesraden.

Seminariet är kostnadsfritt, men vi tycker det är tråkigt om du är anmäld och inte avanmäler eventuellt förhinder senast den 16 februari.

Välkommen!

elisabeth_andrejohan_hakansson