Reglerna om besiktning i AB 04 har vid utförandet av en entreprenad en central betydelse för både entreprenör och beställare. Innehållet i besiktningsutlåtandet kan dessutom få betydelse för andra aktörer, såsom underentreprenörer, leverantörer och konsulter, som är involverade i byggprojektet.

Med en grundläggande förståelse för besiktningens rättsliga och praktiska betydelse kan besiktningen utgöra ett användbart verktyg i entreprenaden. Med syfte att ge en sådan överblick kommer våra entreprenadspecialister Elisabeth André och Zara Hellmark under 15 minuter gå igenom de olika besiktningsformerna i AB 04 och några av de vanliga frågorna som vi får angående just besiktningar.

Under webinaret kommer vi bland annat besvara följande frågor:

 • Vilka rättsverkningar har en slutbesiktning?
 • När bör någon av de övriga besiktningsformerna påkallas?
  • Förbesiktning
  • Garantibesiktning
  • Efterbesiktning
  • Särskild besiktning
 • Vilka krav kan en entreprenör respektive beställare ställa på en besiktningsman?
 • Måste en besiktningsman vara opartisk?
 • Finns det anledning att påkalla överbesiktning när parterna inte kommer överens?

Praktisk info
Datum: Fredagen den 12 april 2019
Tid: kl. 12.00 – 12.15
Plats: Webben (länk för inloggning skickas vid anmälan)
Anmälan: Anmälan krävs (webinaret är kostnadsfritt)