Webinar – Brottslighet inom och utom tjänsten

Tid: torsdagen den 14 april 2016, kl 09.00 – 10.00

Plats: webben (via Skype)

mw_thomas_0118_bw

  • Hur påverkas anställningen när den anställde begår ett brott – antingen inom tjänsten eller på fritiden?
  • När är brottslighet grund för uppsägning eller avsked?
  • På vilket sätt påverkas bedömningen om brottsligheten hänger samman med sjukdom, t.ex. alkoholism eller spelmissbruk?
  • Om anställningen inte kan avslutas – hur kan arbetsgivaren agera för att säkerställa arbetsmiljö och kundernas förtroende?
  • Har anställda rätt till ledighet för att avtjäna fängelsestraff

Vår föreläsare Thomas Ogard är advokat på Moll Wendén Advokatbyrå med särskild inriktning mot Tvistelösning och Anställda & Bemanning.

Som din affärspartner i juridiska frågor vill vi löpande informera dig om aktuella händelser – vad som gäller i olika situationer och vad nya lagar och rättsfall säger. Som klient hos oss är du välkommen att delta i våra webinarier.

Anmäl dig genom att sända ett e-mail till Jenny Leander: jenny.leander@mollwenden.se och ange ”webinar 14/4-2016” samt ditt namn och företag i din anmälan.

Välkommen!