Organisationer som upptäcker och hanterar oegentligheter snabbt har mycket att vinna. Under ett webinar den 16 oktober kl 12:15 kombinerar vi juridik med praktik; advokat Ebba Walberg Snygg på Moll Wendén och David Carlsvi på Whitepaper Advisors ger dig förutsättningarna att planera för åtgärderna som krävs – och samtidigt göra dem till en fördel.

Helst vill vi förbygga och förekomma att oegentligheter sker men faktum är att alla typer av organisationer drabbas. Det vanligaste sättet att upptäcka oegentligheter är genom tips och ju tidigare de upptäcks, desto lägre blir den finansiella skadan.

Genom att erbjuda medarbetare en tydlig rapporteringskanal för att rapportera oegentligheter ökar ni sannolikheten för att fånga upp dem internt. En process som tydligt kommuniceras medför även ökad trovärdighet – både för processen i sig och er som organisation.

I den nya visselblåsarlagstiftningen som träder i kraft den 17 december 2021 kommer konkreta krav att ställas på alla bolag med 50 medarbetare och uppåt.

Under webinariet besvaras följande frågor:

  • Hur påverkas den svenska visselblåsarlagen av EU-direktivet?
  • Hur påverkas avtalade tystnadsplikter?
  • Vilka rapporteringskanaler behöver ni erbjuda?
  • Vem får ta emot och hantera visselblåsningar?
  • Hur kan den nya lagen hjälpa er att stärka er trovärdighet?
  • Hur gör ni för att uppfylla kraven på att hanteringen av ärendena är oberoende?

 

Talare

Ebba Walberg Snygg, Advokat Moll Wendén Advokatbyrå

”Krav på oberoende uppföljning ställer krav på rättssäkra utredningar”

Ebba Walberg Snygg AdvokatEbba Walberg Snygg är expert inom arbetsrätt, strategiska frågor inom arbetslagstiftningen och HR-området. Hon har mångårig erfarenhet som utredare av visselblåsningar.

Moll Wendén är en advokatbyrå specialiserad på affärsjuridik. Genom att kombinera våra olika specialistkunskaper med vår långa erfarenhet kan vi identifiera väsentligheterna i varje uppdrag, fokusera på just dessa och hjälpa våra kunder att ligga steget före.

 

David Carlsvi, Whitepaper Advisors

”Den nya lagen öppnar för visslare att själva bestämma om de ska vissla internt till bolaget – eller direkt till myndigheterna. Det finns därför all anledning att göra det så enkelt och säkert som möjligt att vissla internt”

David Carlsvi arbetar på Whitepaper Advisors som utvecklat och driver visselblåsartjänsten Trumpet. Trumpet är både en rapporteringskanal och en funktion för hantering av de visselblåsarärende som kommer in i kanalen.

Whitepaper Advisors hjälper företag att förebygga och hantera oegentligheter samt att komma starkare ur kritiska situationer som allvarligt hotar verksamheten. Tjänsterna omfattar hantering av kundernas interna visselblåsarfunktion, hantering av visselblåsarärende samt utredningar av olika typer av oegentligheter.