Välkommen till webinariet: Arbetsmiljöbrott – arbetsgivarens ansvar för stressrelaterade sjukdomar

Tid: fredagen den 29 september 2017, kl. 09.00 – 10.00

Plats: webben (via Skype)

Under detta webinar går advokaten Louise Strömberg igenom regelverket för arbetsmiljöbrott. Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar? När ett brott har begåtts – vem straffas? Förra året trädde nya föreskrifter avseende organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Särskilt fokus kommer därför att läggas på arbetsmiljön i förhållande till stressrelaterade sjukdomstillstånd. Louise Strömberg delar också med sig av praktiska tips på hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande mot arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen samt hur en psykosocial skyddsrond kan genomföras.

Vår föreläsare Louise Strömberg har en bakgrund som brottmålsadvokat och arbetar på Moll Wendén Advokatbyrå med särskild inriktning mot Anställda & Bemanning.

Som din affärspartner i juridiska frågor vill vi löpande informera dig om aktuella händelser – vad som gäller i olika situationer och vad nya lagar och rättsfall säger. Som klient hos oss är du välkommen att delta i våra webinarier.

Anmäl dig här

Välkomna!