Den 8 juni 2016 antogs ett nytt EU-direktiv om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs. För svensk del innebär detta att den tidigare lagen om företagshemligheter kommer att ersättas med en helt ny lag som stärker skyddet bl.a. genom att fler former av angrepp på företagshemligheter ska betraktas som otillåtna och att arbetstagare som angriper företagshemligheter ska kunna bli skadeståndsskyldiga i flera fall än tidigare. Direktivet ska vara införlivat i svensk rätt senast den 9 juni 2018.

Ett webinar som kan vara avgörande för dig
Våra erfarna föreläsare David  Klose och Thomas Ogard går igenom innebörden av den nya lagen ur ett immaterialrättsligt och arbetsrättsligt perspektiv och diskuterar vilka de mest påtagliga förändringarna är samt hur dessa kommer att påverka ditt företag och dina anställda.

De kommer bland annat att gå igenom följande:

  • Vad innebär ett angrepp på företagshemligheter enligt den nya lagen?
  • När blir den som angriper företagshemligheter skadeståndsskyldig?
  • Hur förhåller sig företagshemligheter till visselblåsarlagstiftningen?
  • Hur kan företag arbeta strategiskt för att säkerställa företagshemligheter?

Anmäl dig redan idag!
Det är enkelt att delta i webinariet, när du anmält dig får du ett mail med en inloggningslänk och du kan ansluta direkt via din webbläsare utan att behöva installera något specifikt program eller ha tillgång till Skype.