Välkommen till webinariet #Metoo, then what? – Arbetsgivarperspektiv

Tid: torsdagen den 16 november 2017, kl. 9.00 – 10.00
Plats: webben (via Skype), länk skickas ut separat efter anmälan

 

Vittnesmålen under nätkampanjen #metoo har spridit sig som en löpeld under de senaste dagarna. Vi har under många år kommit i kontakt med dessa oerhört komplexa och viktiga frågor i vårt arbete ute på företagen. Det är helt klart så att anmälningsbenägenheten har ökat. Detta kan sannolikt bero på arbetsgivares goda värdegrundsarbete samt att allt fler arbetar med en uppförandekod och visselblåsarkanaler.

Vad arbetsgivare sedan gör efter anmälan skiljer sig vida åt. Detta kan delvis ha att göra med vilken företagskultur som råder, men i viss mån även på vilken nivå i organisationen som trakasserierna äger rum. För att kunna hantera en anmälan korrekt är det inte oväsentligt att ha med sig att det förekommer situationer där bevis fabriceras i syfte att sätta dit en chef eller kollega. Vi har kommit i kontakt med detta ett antal gånger, och då särskilt i fall där ”bevisning” för de påstådda sexuella trakasserierna finns i digital form.

Vi kommer under webinaret att gå igenom hur en arbetsgivare bör agera när en anmälan landar på bordet samt de bevisfrågor som då uppkommer. Vi kommer även att beröra följande frågeställningar.

  • Hur långt sträcker sig ditt ansvar som arbetsgivare?
  • Vilka rutiner ska vara på plats för att uppfylla arbetsgivaransvaret?
  • När är det dags för erinran och när kan anställningen avslutas?

Vi kommer även att beröra frågan ur ett straffrättsligt perspektiv, där arbetsmiljöbrottet står i fokus. Den frågeställning som i denna del särskilt kommer att beröras är följande.

  • Är det någon – och i så fall vem/vilka – som riskerar straffrättsligt ansvar för det fall sexuella trakasserier äger rum på arbetsplatsen?

Vi kommer även att gå igenom relevant praxis på området samt dela med oss av praktiska tips på hur arbetsgivare kan arbeta preventivt för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Våra föreläsare Ebba Walberg Snygg och Louise Strömberg är advokater på Moll Wendén Advokatbyrå och specialister inom Anställda & Bemanning.

Anmäl dig här:
Anmäl dig genom att sända ett e-mail till mailto:louise.stromberg@mollwenden.se och ange “webinar” samt ditt namn och företag i din anmälan.

Välkommen!