Tid: torsdagen den 1 december 2016, kl 9.00 – 10.00
Plats: webben (via Skype)

Sexuella trakasserier är ett allvarligt problem på arbetsmarknaden, där ofta kvinnliga arbetstagare är särskilt utsatta. Frågor som uppstår:

  • Hur långt sträcker sig ditt ansvar som arbetsgivare?
  • Vilka rutiner ska vara på plats för att uppfylla arbetsgivaransvaret?
  • När är det dags för erinran och när kan anställningen avslutas?

Under detta webinar går Ebba Walberg Snygg igenom Arbetsdomstolens senaste praxis på området sexuella trakasserier.

Vår föreläsare Ebba Walberg Snygg är advokat på Moll Wendén Advokatbyrå och är specialist inom Anställda & Bemanning.

Som din affärspartner i juridiska frågor vill vi löpande informera dig om aktuella händelser – vad som gäller i olika situationer och vad nya lagar och rättsfall säger. Som klient hos oss är du välkommen att delta i våra webinarier.

Anmäl dig här:

Anmäl dig genom att sända ett e-mail till academy@mollwenden.se och ange “webinar 1/12-2016” samt ditt namn och företag i din anmälan.

Välkommen!