Webinar – Nya regler om visselblåsare

Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 9.00 – 10.00
Plats: webben (via Skype)mw_thomas_0118_bw

Regeringen föreslår en ny lag om förstärkt skydd för visselblåsare. Lagförslaget innehåller bland annat ett särskilt skydd mot repressalier och rätt till skadestånd till arbetstagare som utsätts för repressalier i strid med lagen. Lagförslaget utvidgar också repressalieskyddet till att omfatta inhyrd arbetskraft som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet. De nya reglerna kommer enligt förslaget att införas våren 2017. Thomas Ogard, advokat och arbetsrättsexpert, går igenom vad du som arbetsgivare behöver tänka på för att uppfylla de nya reglerna.

Vår föreläsare Thomas Ogard är advokat på Moll Wendén Advokatbyrå med särskild inriktning mot Tvistelösning och Anställda & Bemanning.

Som din affärspartner i juridiska frågor vill vi löpande informera dig om aktuella händelser – vad som gäller i olika situationer och vad nya lagar och rättsfall säger. Som klient hos oss är du välkommen att delta i våra webinarier.

Anmäl dig här:

Anmäl dig genom att sända ett e-mail till jenny.leander@mollwenden.se och ange “webinar 22/9-2016” samt ditt namn och företag i din anmälan.

Välkommen!