Tid: fredagen den 16 juni 2017, kl 9.00 – 10.00
Plats: webben (via Skype)mw_thomas_0118_bw

Vid webinaret kommer vi att behandla grundläggande frågeställningar vid uppsägning pga. personliga skäl, såsom:

  • Vad är skillnaderna mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked?
  • Vad innebär fingerad arbetsbrist?
  • Vilka procedurregler måste beaktas vid uppsägning på grund av personliga skäl?
  • När kan erinran lämnas, hur ska den utformas och vad har den för betydelse?
  • Hur ska omplaceringsutredningen göras vid personliga skäl?
  • Hur kan man som arbetsgivare använda reglerna på ett strategiskt sätt?

Vår föreläsare Thomas Ogard är advokat & partner på Moll Wendén Advokatbyrå med särskild inriktning mot Tvistelösning samt Anställda & Bemanning.

Som din affärspartner i juridiska frågor vill vi löpande informera dig om aktuella händelser – vad som gäller i olika situationer och vad nya lagar och rättsfall säger. Som klient hos oss är du välkommen att delta i våra webinarier.

Anmäl dig här

Välkommen!