Ahlsell köper Hjelmbergs Järn AB

Bild: www.ahlsell.se

Ahlsell har ingått avtal om att förvärva Hjelmbergs Järn AB. Moll Wendén med ansvarig delägare Anders Steén har företrätt säljaren i affären.

Hjelmbergs är ett lokalt grossistföretag med etablering i Karlshamn. Bolaget säljer ett brett sortiment av verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning, förnödenheter och stål. Omsättningen uppgår till ca 55 MSEK. Ahlsell har sedan tidigare verksamhet i Karlshamn. Med förvärvet av Hjelmbergs stärker Ahlsell sin position och profil i regionen och skapar nya möjligheter att utveckla erbjudandet till såväl Hjelmbergs som Ahlsells kunder.

Kontakta oss gärna för frågor kring hur Moll Wendén kan bistå i samband med företagsöverlåtelser.

Kontakt:
Anders Steén, advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå
+46 703 26 6510, anders.steen@mollwenden.se.