Brittiska Arena Instrumentation etablerar sig i Skåne

Arena Instrumentation Ltd, Storbritanniens största oberoende företag inom teknisk support, kalibrering, reparationer och underhåll av instrument och utrustning för bland annat läkemedelsbranschen, etablerar sig i Skåne genom det svenska dotterbolaget Arena Instrumentation Sweden AB. Bolaget avser att etablera den svenska verksamheten i Ideon Medicon Village och räknar med att i slutet av nästa år sysselsätta ca 10 anställda.

Arena Instrumentation grundades i Storbritannien 1986 och erbjuder tjänster som kalibrering, installation, underhåll och teknisk support. Bland kunderna finns bland annat AstraZeneca, Rolls Royce och Boots.

Moll Wendén, genom Martin Jönsson (ansvarig delägare) och Maria Moberg, har biträtt Arena Instrumentation Ltd i samband med dess svenska etablering.