Catharina Piper blir ny delägare hos Moll Wendén Advokatbyrå

”Det är med stor glädje och stolthet som vi välkomnar Catharina Piper som ny delägare med tillträde den 1 juni, 2018” säger Stefan Wendén, Managing Partner på Moll Wendén. 

”Catharina är ett etablerat namn inom upphandlingsjuridiken och kommer att stärka vår upphandlingskompetens ytterligare. Hon har lång erfarenhet av att biträda både upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer i alla faser i upphandlingsprocessen. Catharina har också stor erfarenhet som chefsjurist på Nordens största privata vård- och omsorgskoncern, vilket passar vår befintliga verksamhet väl. Dessutom föreläser Catharina återkommande på olika universitet och utbildningsinstitut. samt har varit moderator vid ett antal upphandlingsrättsliga konferenser. Catharinas kombination av erfarenheter kommer stärka vårt erbjudande till befintliga klienter och innebära nya möjligheter för Moll Wendén som byrå. Hon kommer närmast från advokatfirman Lindahl där hon arbetat som advokat och Specialist Counsel sedan 2013.”

Utnämnd som makthavare inom offentlig upphandling

Under 2017 blev Catharina utnämnd som en av makthavarna inom offentlig upphandling av tidningen Upphandling24 och hon har även blivit rankad av ”Who’s Who Legal” samt ”Legal 500” som en av de främsta inom upphandlingsområdet samt varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010. Catharina ingår i olika råd gällande upphandling så som Region Skånes råd för strategisk upphandling och har varit en av medförfattarna till Lagkommentaren om offentlig upphandling. Hos Moll Wendén kommer Catharina att ansvara för affärsområdet Offentlig upphandling.

Utvecklas och bidra ytterligare inom offentlig upphandling

”Moll Wendén är en välrenommerad advokatbyrå med internationell verksamhet och bas i Malmö. För mig som är uppvuxen i en internationell miljö men idag bokstavligen står med båda fötterna i den skånska myllan är det en perfekt utgångspunkt för att bedriva verksamhet. Jag ser fram emot att både utvecklas och bidra ytterligare till Moll Wendéns verksamhet inom offentlig upphandling och vård- och omsorg, säger Catharina Piper.

Relaterat innehåll: Läs mer om Catharina Pipers bakgrund