Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen – En utvärdering i halvlek

Moll Wendén Advokatbyrå bjuder in dig till paneldebatt och workshop med Karin Mårald (Ikea Group), Helena Giertz (Orkla Foods) och Maria Moberg (Moll Wendén Advokatbyrå)

 

Karin Mårald
Helena Giertz
Maria Moberg
Karin Mårald
Helena Giertz
Maria Moberg
HR Manager, IKEA Group
HR-direktör, Orkla Foods
Advokat och arbetsmiljöspecialist,       Moll Wendén Advokatbyrå

 

Vilka lärdomar och erfarenheter kan vi dra hittills om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen? Vad fungerande och vad hade kunnat göras annorlunda?

  • Hur mäter man medarbetarnas arbetsprestationer utan fasta arbetstider och fast arbetsplats? Hur mycket ska man lita på medarbetare och hur mycket ska man kontrollera?
  • Hur fångar man upp psykisk ohälsa och arbetar strategiskt med social och organisatorisk arbetsmiljö, när anknytningen till arbetsplatsen luckras upp?
  • Hur kan man inrätta en light-version av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, t.ex. bara för en del av personalen?
  • Vilka nya krav ställs på HR och chefer när förutsättningarna för arbetet förändras?

 

När:  Tisdagen den 18 april 2017, från 17.30 till c:a 20.30 (med förtäring och möjlighet att knyta kontakter)

Var:  Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8 i Malmö (Lejonetpassagen)

Hur:  Anmälan till jenny.leander@mollwenden.se senast den 12 april 2017 (först till kvarn)