Dom beträffande värdeminskningsavdrag

Skatteverket ansåg att de moduler bolaget Expandia Moduluthyrning AB hyr ut som lokaler i avskrivningshänseende ska behandlas som byggnader. Skatteverket höjde därför bolagets taxering med 23 MSEK, taxeringsåret 2005. Både länsrätten och kammarrätten utgår dock från det civilrättsliga fastighetsbegreppet samt modulernas konstruktion, användning och hyresavtal och fann att modulerna ska behandlas som inventarier. Expandia Moduluthyrning AB företräddes av advokat Carl Ekberg, Moll Wendén, i målet (Mål 3316-08).