Får du anställa den du vill?

HR Nordic bjuder in till arbetsrättsligt seminarium den 9 maj 2017

Under 2016 infördes nya regler i Danmark och Norge för konkurrensklausuler och rekryteringsklau-suler, dvs. avtal mellan arbetsgivare som begränsar arbetstagarens möjlighet att anställas i annan verksamhet. Vi jämför reglerna för konkurrensklausuler i Sverige med de nya regelverken i Danmark och Norge. Vi går också igenom reglerna för rekryteringsklausuler i Danmark, Norge och Sverige, där Sverige skiljer sig från övriga länder genom att inte förbjuda rekryteringsklausuler.

  • Vi undersöker omfånget av den arbetsrättsliga lojalitetsplikten i förhållande till möjligheterna att skydda verksamhetens know-how och kundkrets.

Vi undersöker även arbetsgivarens möjligheter att genomföra bakgrundskontroller av kandidater såväl före som efter anställningens ingående. I relation till detta diskuterar vi följande frågor:

  • Vilken information finns offentligt tillgänglig i de olika skandinaviska länderna och vilka krav kan ställas på kandidaten att dela med sig av information?
  • Hur förhåller man sig strategiskt till bakgrundskontroller i samband med rekrytering, t.ex. i syfte att undvika risk för diskriminering?
  • Hur kan arbetsgivare agera om en anställd i efterhand visat sig ha farit med osanning om sin bakgrund eller undanhållit avgörande information?

Vi hoppas på ditt deltagande och att dagen kommer bjuda på många intressanta arbetsrättsliga diskussioner.

Program
Tema: Får du anställda den du vill?
Datum och tid: den 9 maj 2017, kl 09.00 – 12.00 (frukost och registrering från 08.30)
Plats: PwC, Strandvejen 44 i Hellerup
Anmälan: jenny.leander@mollwenden.se
Kostnad: Gratis
Frågor: thomas.ogard@mollwenden.se

Om HR Nordic
HR Nordic är till för dig som arbetar med nordiska HR-frågor. Vi har som ambition att anordna träffar för kompetensutveckling och dialog i Köpenhamn och Malmö på teman sett utifrån ett nordiskt per-spektiv. På plats finns experter inom HR-juridik och skatt från MOLL WENDÉN Advokatbyrå och PwC:s kontor i Köpenhamn, Malmö och Oslo.

Välkommen!