Får medarbetarna säga vad de vill om sin arbetsgivare?

Sveriges Kommunikatörer gästade Moll Wendén och lyssnade på advokat Thomas Ogard som pratade om sociala medier ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Det intressanta med sociala medier rent juridiskt är egentligen inte vad som kommuniceras, för här gäller samma lagar och regler som för all annan kommunikation. Det är snarare hur snabbt budskap och information kan spridas, antalet mottagare som nås på mycket kort tid och vilka proportioner några små ord kan ta oavsett om det är ett medvetet val eller en oavsiktlig handling. Därför är ju kunskapen om lojalitetsplikt, yttrandefrihet och whistleblowing ytterst aktuell även när det gäller sociala medier. Thomas pratade också om vad som gäller när en anställds privata aktiviteter på sociala medier inte överensstämmer med företagets värderingar och policys.

Vi tackar Sveriges Kommunikatörer och de medlemmar som besökte oss idag och hälsar er välkomna tillbaka onsdagen den 6 november då Timothy Coombs föreläser för Svenska kommunikatörer, i Moll Wendéns lokaler, i ämnet kriskommunikation.

För mer information om Moll Wendéns arbetsrättsliga tjänster kontakta:
Thonmas Ogard, advokat på Moll Wendén Advokatbyrå
+46 40 665 65 20, thomas.ogard@mollwenden.se