FMH Stainless förvärvar Ekeby Rostfria

FMH Stainless AB har förvärvat en majoritetspost i Ekeby Rostfria Produktions AB. Ekeby Rostfria Produktions AB är baserat utanför Helsingborg och specialiserat på tunnplåtskonstruktioner i rostfritt material och aluminium. Företaget omsätter ca 21 miljoner och har ett 20-tal anställda. Uppgörelsen innebär att de tidigare ägarna av företaget kommer att fortsätta arbeta kvar i verksamheten i nya roller.

Moll Wendén med Anders Steén och Lovisa Elardt har biträtt säljarna i affären.