Företagets framtid

Advokat Martin Jönsson från Moll Wendén berättade om möjligheter och fallgropar vid företagsöverlåtelser och Due Diligence. Björn Djurfeldt från Aktiv Liv & Finans berättade om möjligheter att skapa värden för företagets ägare med hjälp av en strukturerad förvaltning av företagets kassa. Rickard Perlman från Trygg Hansa redogjorde för möjligheter att begränsa företagets kostnader genom en sjukvårdsförsäkring för personalen. Göran Kjellberg från Wasa Kredit förklarade hur företag kan göra besparingar och profilera sig genom leasing av miljööbilar. Därutöver bjöd Jörgen Tenor från SIP Nordic på en aktuell marknadsanalys och redde ut begreppen kring den pågående finanskrisen.