Försäljning av Automationspartner i Helsingborg AB

Moll Wendén har företrätt säljaren. Affären förmedlades av Lars Weibull AB. Automationspartner levererar kvalificerade tjänster och utrustning för automation i renrumsmiljö åt framförallt läkemedels- och medicinteknikindustrin. Bolaget är ledande i sin nisch och levererar idag huvudsakligen till svenska och danska kunder. Automationspartner räknar med att omsätta över 100 MSEK och beräknas ha en fortsatt positiv utveckling.