Försäljning av ledande nordisk aktör inom barn- och familjespel

ValueTree Holdings AB (publ) förvärvar en av nordens ledande utvecklare av barn- och familjespel, Användbart Litet Företag (ALF). ALF:s grundare, Joel Sevelin, stannar kvar i bolaget och kommer tillsammans med ValueTree att vidareutveckla verksamheten. Lars Weibull AB med projektledare Tobias Lundin var säljarnas rådgivare i affären.

Moll Wendén genom Anders Steén och Lovisa Elardt har varit juridisk rådgivare till säljaren i affären.