Försäljning av Ljungsåsa AB

Ljungsåsa tillverkar och säljer möbler för offentlig miljö med en omsättning om 22 MSEK under 2007. Affären förmedlades av Lars Weibull AB.