Försäljning av Scanpac

Köpare var Adrea i Malmö AB genom dotterbolaget Moderbolaget Anemon AB. Affären förmedlades av Lars Weibull AB. Scanpac är ett modernt företag som erbjuder alla typer av lösningar för komprimering av avfall. Bolaget är ledande i sin nisch och levererar idag huvudsakligen till svenska kunder. Scanpac omsätter idag ca 60 MSEK.