Förvärv av Sundsvalls Rörteknik AB

NVS Installation har förvärvat samtliga aktier i installations- och serviceföretaget Sundsvalls Rörteknik AB från de två grundarna Kent Vestin och Lars Vestin. Sundsvalls Rörteknik AB har den nordiska processindustrin som främsta kundgrupp, och företaget har ett 50-tal anställda med lång erfarenhet av licenssvetsning och montage av industrirör. Sundsvalls Rörteknik AB blir en ny NVS-filial i Sundsvall och kommer att utgöra en del av NVS-koncernens affärsområde NVS Industri.