Förvärv: MKB köper fastigheten Stora Högesten 2 i Limhamn, Malmö

MKB förvärvar den obebyggda fastigheten av Victoria Park AB. Enligt gällande detaljplan kan här byggas 9 000 kvm bostäder. Moll Wendén Advokatbyrå har bistått MKB i förvärvet, fastighetsvärdet uppgår till 43 Mkr.

Den förvärvade fastigheten ligger utmed Annetorpsleden vid infarten av området Victoria Park. Köpet gäller 125 byggrätter och enligt detaljplanen kan området bebyggas med 9 000 kvm bostäder med fyravåningshus och en inskjuten femte våning.

Victoria Park frånträder fastigheten under våren 2015.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Wendén, Advokat och Managing Partner, Moll Wendén Advokatbyrå. Tel: +46 40 665 65 25 Mobil: + 46 70 326 65 25 E-mail: stefan.wenden@mollwenden.se