Frukostseminarium 11/5 2016 på Institutet Mot Mutor

Den praktiska tillämpningen av Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK)

IMM anordnar ett interaktivt seminarium den 11 maj där deltagarna, utifrån verkliga case, deltar i diskussionen om hur ÖMK kan tillämpas i praktiken.

Morgonens panel är: IMM_bild

Elisabeth André, Advokat & Partner Moll Wendén Advokatbyrå AB, Veidekke
Lars Björklund, Vice Presidents Ethics, Skanska
Charlotta Lindmark, Chefsjurist, Trafikverket

Moderator: Helena Sundén, Generalsekreterare, IMM

För att läsa mer om tid och registrering, gå in under fliken event: klicka här

Dokumentet finns inte i tryckt version pga miljöhänsyn, men går att ladda ned via följande länk: klicka här

Vi ser fram emot en givande diskussion!


Nya rättsfall publicerade

Anställd inom privat hemtjänstföretag mottog ca 510 000 kr i gåva.

För att läsa hela referatet: klicka här

Vd vid företag bad andra företag att utställa felaktiga fakturor och fick spabad m.m.

För att läsa hela referatet: klicka här


Aktuella lagrådsremisser och propositioner

Regeringen vill öka samverkan mot organiserad brottslighet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.
http://www.regeringen.se./pressmeddelanden/2016/03/regeringen-vill-oka-samverkan-mot-organiserad-brottslighet/

Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, propositionen 2015/16:128.
http://www.regeringen.se./globalassets/regeringen/dokument/arbetsmarknadsdepartementet/presentation-ett-starkare-skydd-for-visselblasare

Justitiedepartementet har skickat ut promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) på remiss.
http://www.regeringen.se./pressmeddelanden/2016/02/andringar-i-offentlighets–och-sekretesslagen/