Fusion mellan Sparbanken Syd och Frenninge Sparbank

Vid Sparbanken Syds årstämma den 21 april informerades bankens huvudmän om beslutet att införliva Frenninge Sparbank i Sparbanken Syd. Advokat Thomas Moll från Moll Wendén har biträtt Frenninge Sparbank i fusionen.

Kontoret i Frenninge i Sjöbo kommun kommer att finnas kvar tills vidare, men drivas i Sparbanken Syds namn. Kontoret i Frenninge blir Sparbanken Syds åttonde.

 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Moll, Advokat och Partner, Moll Wendén Advokatbyrå. Tel: +46 40 665 65 02, Mobil: + 46 70 326 65 02, E-mail: thomas.moll@mollwenden.se