Generact Negotiation Program hos Moll Wendén under våren

Moll Wendén Advokatbyrå har ett samarbete med konsult- och utbildningsföretaget Generact och står under våren värd för den andra omgången av ”Generact Negotiation Program”.

Vi ser samarbetet som ett led i Moll Wendéns ständiga arbete med att bidra till ökad kunskap och tillväxt i Öresundsregionen. Generacts utbildningsprogram har till syfte att utveckla företags förmåga att förhandla genomtänkt – en färdighet som alla har behov av.

Generact Negotiation Program – Collaborative Skills and Strategies

Generact riktar sig till dig som är chef i beslutsfattande position. Genom utbildningsprogrammet ges du möjlighet att utveckla din förmåga att förhandla. Utbildningen sker i Generacts regi men hålls i Moll Wendéns lokaler i centrala Malmö. Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen och innehåller såväl praktiska som teoretiska moment. Du träffar en förhandlingsexpert av världsklass, Alain Lempereur, idag verksam i Brandeis University i USA och andra erfarna utbildare från Generact.

Se video med en intervju med Alain Lempereur:

Datum: 28-29 april, 13 och 27 maj 2014
Tid: 08.30-17.00 i Moll Wendéns lokaler på Stortorget 8 i Malmö

För mer information och anmälan till programmet:
Besök: www.generact-negotiation.com 
Kontakta: Evan Westerlund, Generact, 0708-30 29 01, evan@generact.com

För mer information om Moll Wendén kontakta:
Stefan Wendén, advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
070-326 65 25, stefan.wenden@mollwenden.se