Generationsskifte på nytt sätt

 Torsdagen den 22 maj anordnar Moll Wendén ett spännande frukostmöte om generationsskiften tillsammans med företaget D´cision. Ett generationsskifte är nästan alltid förknippat med mycket stora och komplicerade beslut. Frågor om ekonomi och juridik blandas med känslor, visioner och förväntningar. De svåraste besluten rör de mänskliga och mjuka delarna – just därför blir ofta fokus på ekonomi och skatteeffekter. Konkreta frågor som går att räkna på. D´cision börjar från andra hållet.

D´cision analyserar hur den äldre och den yngre generationen vill utveckla företaget och tittar därefter på vilka kompetenser och vilken besättning som krävs för att ta företaget dit man gemensamt bestämt att det ska vara om 2-3 år. Därefter blir det lättare att arbeta vidare med de ekonomiska och juridiska frågorna. En strukturerad process för generationsskifte.

Anmälan till seminariet sker via denna länk: Anmälan till frukostmötet

Kontaktperson hos Moll Wendén:
Martin Morén Jönsson, advokat och delägare,
070-326 65 04, martin.jonsson@mollwenden.se