Vi engagerar oss för hållbarhet

Moll Wendén har beslutat att satsa mer på hållbarhet och kommer under 2019 att lansera en satsning mot ett mer hållbart samhälle.

Samtliga FN:s medlemsländer har skrivit under Agenda 2030 som har som målsättning att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen fram till år 2030. Genom 17 globala hållbarhetsmål ska världen ha uppnått social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet år 2030. Det är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. För att uppfylla målen krävs en bred delaktighet från civilsamhället och där har näringslivet en tydlig och viktig roll.

”Moll Wendén: Sustain!”

Moll Wendén har en lång tradition av att, vid sidan av juridiken, arbeta ideellt för olika goda ändamål. Under 2019 kommer byrån att växla upp detta arbete för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Under 2019 startas ”Moll Wendén: Sustain!” som är ett samlingsnamn för samtliga byråns hållbarhetssatsningar.

Våra hållbarhetsplaner för 2019

Förutom att arbeta mer hållbarhetsmedvetet i den interna verksamheten kommer Moll Wendén under 2019 att tillsammans med NU: Nolla Utanförskapet, öppna en läxverkstad på vårt kontor för ungdomar från utsatta områden i Malmö. Byrån kommer att åta sig fler pro bono-uppdrag för välgörenhetsorganisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor och start-up-företag vars affärsidé genomsyras av hållbar utveckling. Moll Wendén kommer även att anordna ett arrangemang för att inspirera andra företag att aktivt arbeta mer med dessa frågor.

Relaterat innehåll: Moll Wendén startar läxhjälp tillsammans med NU: Nolla Utanförskapet