Handfasta tips på hur du och ditt företag ska förhålla sig till GDPR

GDPR och era anställda: Hur ska ni som företag förhålla er?

Kom och diskutera personuppgifter med oss onsdagen den 8 november! Droppa in från 07.30, var på plats senast kl. 07.50 för kaffe och macka hos oss på Moll Wendén, Stortorget 8 (Lejonetpassagen). Mötet är slut ca kl. 10.00. Anmäl er senast den 3 november.

Moll Wendén bjuder in till ett frukostseminarium den 8 november på temat GDPR och era anställda, d.v.s. den interna hanteringen av personuppgifter. Seminariet kommer att ge förslag på hur ni som företag kan förbereda er inför vårens stora deadline, den 25 maj 2018.

Morgonen inleds med en allmän genomgång av GDPR, däribland de striktare kraven och ökade ansvaret för er som företag, och kommer att ge dig och ditt företag handfasta tips om hur ni kan börjar förankra och genomföra förändringar i er organisation för att implementera GDPR. Frukostseminariets andra del är en djupdykning i den interna hanteringen av personuppgifter; från rekryteringsprocessens start till anställningens upphörande och tiden därefter. Många företag har idag inte full kontroll och översyn av sin hantering av anställdas personuppgifter, vilken kan vara omfattande och inkludera känsliga personuppgifter. Det blir därför viktigt för er som företag att kunna svara på hur och varför ni hanterar sådana personuppgifter.

Frukostseminariet kommer att ge er några byggstenar att ta med i ert fortsatta arbete med GDPR och då särskilt för ert fortsatta arbete med hantering av era anställdas personuppgifter.

Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8 (Lejonetpassagen)
Datum: Onsdagen den 8 november
Tid: Frukost 07.30-08.00; Seminarium 08.00-10.00

OSA senast fredagen den 3 november.

Föredragshållare under morgonen kommer att vara Jenny Forsberg och Lina Andréasson. Jenny Forsberg är specialiserad på frågor avseende personuppgiftshantering och har erfarenhet som projektledare i implementeringsprojekt av GDPR samt håller kontinuerligt föreläsningar på området för företag, ledningsgrupper och myndigheter. Lina Andréasson har specialistkunskap inom arbetsrätt och arbetar framförallt med frågor kring bemanning, verksamhetsövergångar och uppsägningar vid sidan om personuppgiftsfrågor. Lina Andréasson kan därför ge ett praktiskt perspektiv på hantering av anställdas personuppgifter i ert företag.

Anmäl dig här

Har du inte möjlighet att närvara vid frukostseminariet? Då håller Jenny Forsberg ett webinar för en allmän genomgång av GDPR den 20 oktober kl. 9.00.

Anmäl dig här